Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

Målet med ett tillväxtprogramarbete för transportsektorn 2018–2023 har varit att främja en företagsdriven innovationsutveckling, internationalisering och hållbar tillväxt inom transportsektorn. Målet har varit att skapa 5–7 aktiva internationella ekosystem för affärsverksamhet inom transportsektorn och 10 000 nya arbetsplatser inom hållbar tillväxt i Finland före 2025.

Samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn samt forskningssektorn har varit centrala verktyg för tillväxtprogramarbetet. Därtill har det tillämpats ett ekosystemiskt tänkesätt, vars syfte har varit att skapa innovativa och hållbara lösningar på den internationella transportmarknaden.

Programmet inleddes som Det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018–2022 och uppdaterades till Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021–2023. Programmen bildar ett sammanhängande kontinuum. Under programmets första period skapades en gemensam framtidsbild och en färdplan för sektorns utveckling, investeringsbehov och globala affärsmöjligheter. Fokus under den andra perioden låg på att bidra till globala framgångssagor för företag och ekosystem.

Publikation: Programsamarbete i syfte att påskynda en hållbar tillväxt inom transportsektorn 2018–2023. Lärdomar, erfarenheter och rekommendationer. (på finska)