Tillväxt genom innovation och forskning inom hälsobranschen

Hälsobranschen är en av världens snabbast växande branscher. Finland har utmärkta möjligheter att bli ett ledande land för affärsverksamheten inom branschen samt för välfärd, hälsa och förnybara tjänster.

Tillväxten inom och förnyelsen av hälsobranschen får ny fart av en nationell tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades år 2014. Genomförandet av strategin styrs i samarbete mellan tre ministerier (ANM, UKM, SHM) och finansiärerna (Business Finland, Finlands Akademi).

Strategin syftar till ett systematiskt utvecklande av en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, ökning av investeringarna inom hälsobranschen och åstadkommande av ekonomisk tillväxt inom branschen. Genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen skapar också möjligheter till bättre hälsovård för individen och till effektivisering av social- och hälsosektorns verksamhet.

Regeringen offentliggjorde den 14 juni 2016 en vägkarta för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen för 2016–2018. Den preciserar genomförandet av den tillväxtstrategi som offentliggjordes 2014 i enlighet med regeringens spetsprojekt och prioriteringar. 

Regeringsprogrammet stöder förankringen av strategin

Enligt regeringsprogrammet för Marins regering, Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, fortsätter genomförandet av tillväxtstrategin. Uppdaterad vågkartan, Hållbar tillväxt och välfärd 2020-2023, publicerades i december 2020. 

Syftet med den uppdaterade vägkartan är att påskynda genomförandet av tillväxtstrategin och säkerställa att åtgärderna slutförs samt precisera arbetsfördelningen och samarbetet i anslutning till dem. I uppdateringen beaktas också förändringar i verksamhetsmiljön inom hälsobranschen.

Ytterligare upplysningar:

Anni Kaukoranta - anni.kaukoranta(at)gov.fi
Jaana Lappi - jaana.lappi(at)gov.fi