Tillväxt genom innovation och forskning inom hälsobranschen

Hälsobranschen är en av världens snabbast växande branscher. Finland har utmärkta möjligheter att bli ett ledande land för affärsverksamheten inom branschen samt för välfärd, hälsa och förnybara tjänster.

Tillväxten inom och förnyelsen av hälsobranschen får ny fart av en nationell tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades våren 2014. Genomförandet av strategin styrs i samarbete mellan tre ministerier (ANM, UKM, SHM) och finansiärerna (Business Finland, Finlands Akademi).

Strategin syftar till ett systematiskt utvecklande av en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, ökning av investeringarna inom hälsobranschen och åstadkommande av ekonomisk tillväxt inom branschen. Genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen skapar också möjligheter till bättre hälsovård för individen och till effektivisering av social- och hälsosektorns verksamhet.

Som ett led i den nationella tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, som offentliggjordes 2014, har det redan genomförts ett förslag till nationell genomstrategi och dessutom genomförs en strategi för hur social- och hälsokunnandet kan tas i nyttobruk.

Business Finland och Finlands Akademi inriktar och utvecklar finansiella instrument med hänsyn tagen till prioriteringarna i tillväxtsstrategin för hälsobranschen och också till de särskilda frågorna kring kommersialiseringen. 

Regeringsprogrammet stöder förankringen av strategin

Att påskynda tillväxten inom hälsobranscherna är en av regeringens prioriteringar inom tillväxtpolitiken. Regeringen offentliggjorde den 14 juni 2016 en vägkarta för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen för 2016–2018. Den preciserar genomförandet av den tillväxtstrategi som offentliggjordes 2014 i enlighet med regeringens spetsprojekt och prioriteringar.

Följ hur tillväxtstrategin framskrider med hjälp av vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller information om vad som är på gång inom tillväxtstrategins olika prioriterade områden samt nyheter om framsteg som gjorts. I nyhetsbrevet berättar vi också om finansiering och evenemang med anknytning till strategin.

Ytterligare upplysningar 

Arbets- och näringsministeriet

programmdirektör Jaana Lappi, ordförande
utvecklingschef Anni Kaukoranta

Social- och hälsovårdsministeriet

strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, vice ordförande
specialsakkunnig Jukka Lähesmaa
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet

vetenskapsråd Erja Heikkinen, vice ordförande
överinspektör Riina Vuorento

Business Finland

direktör, hälsa och välmående Minna Hendolin 
direktör Hanna Rantala

Finlands Akademi

överdirektör Riitta Maijala
ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara