Tillväxt genom innovation och forskning inom hälsobranschen

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​

Hälsobranschen är en av världens snabbast växande branscher. Tillväxten inom och förnyelsen av hälsobranschen har främjats genom den tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades år 2014. För genomförandet av strategin har det publicerats två vägkartor: den första för åren 2016–2018 och den andra för åren 2020–2023. Genomförandet har delats upp i samarbete mellan tre ministerier (arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) och finansiärorganisationer (Business Finland, Finlands Akademi).

Målet med strategin är att systematiskt utveckla en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, öka investeringarna inom hälsobranschen och öka den ekonomiska tillväxten inom branschen. Ett ytterligare mål med strategin är att skapa möjligheter till bättre hälsovård för individen och effektivare verksamhet inom social- och hälsovårdssektorn.

Enligt regeringsprogrammet för Orpos regering, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet inleder tillsammans ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram för att påskynda tillväxten och förnyelsen inom sektorn för hälsa och välbefinnande (i vilket även ingår främjande av användningen och exporten av medicinsk teknik) som en fortsättning på tillväxtstrategin för forskning, utveckling och innovation inom hälsobranschen. Programmet ska svara på de snabba förändringarna i omvärlden genom att reformera de strukturer och förfaranden genom vilka data, infrastruktur, forskningsresultat, digitalisering och teknik inom sektorn utnyttjas i FoUI-verksamheten och där välfärdsområdena, högskolorna, finansiärerna samt företagen inom sektorn utgör samarbetsparter.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram för att påskynda tillväxten och förnyelsen inom sektorn för hälsa och välbefinnande | stm.fi

Ytterligare upplysningar:

Anni Kaukoranta - anni.kaukoranta(at)gov.fi