Varumärket stöder profileringen

Ett varumärke är ett med ensamrätt skyddat kännetecken som individualiserar innehavarens varor eller tjänster. Ett varumärke är företagets symbol i förhållande till kunderna och ofta en viktig del av företagets profil.

Ensamrätt till ett varumärke förvärvas antingen genom registrering i varumärkesregistret eller genom inarbetning av märket. Det senare innebär att märket är allmänt känt inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar. Ett varumärke som skyddats i Finland eller inom EU ger innehavaren ensamrätt till användning av varumärket inom näringsverksamheten. Detta innebär att andra aktörer inte får använda märken som är identiska med ett skyddat märke eller som lätt kan förväxlas med sådana som symbol för sina varor.

Mer information om varumärken:

Patent- och registerstyrelsen
European Union Intellectual Property Office

World Intellectual Property Organization

Ytterligare upplysningar:

Stiina Löytömäki
stiina.loytomaki(at)gov.fi