Fler samordnare för arbetsförmågan

Antalet samordnare för arbetsförmågan som arbetar vid arbets- och näringsbyråerna utökades 2020–2022. Målet med tilläggsresurserna är att förbättra tjänsterna för partiellt arbetsföra så att efterfrågan på arbetskraft i allt högre grad riktar sig till partiellt arbetsföra arbetssökande. Detta förutsätter att samordnarna för arbetsförmågan i sitt arbete fokuserar på att utveckla arbetsgivarsamarbetet och företagssamarbetet. I arbetet beaktas de partiellt arbetsföras särskilda behov bättre än för närvarande.

Bakgrunden till ökningen av samordnarna för arbetsförmågan är medvetenheten om att tjänsterna bör samordnas bättre för att de partiellt arbetsföra arbetssökandenas servicebehov ska kunna tillgodoses.

De samordnare för arbetsförmågan som arbetar som sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna har till uppgift att säkerställa att partiellt arbetsföra arbetssökande får alla sysselsättningsfrämjande tjänster oberoende av vem som ordnar dem.

Utöver att vara ett stöd för kunden har de tillsammans med sakkunniga från andra instanser också byggt upp ett samarbetsnätverk som fungerar i den egna regionen. 

Mer information: Jenni Wessman, Marianne Keyriläinen, arbets- och näringsministeriet