Anbudsförfrågningar

Här publiceras att urval av arbets- och näringsministeriets anbudsförfrågningar och kungörelser.

Mer omfattande information om ministeriets anbudsförfrågningar finns på HILMA, annonseringskanalen för offentlig upphandling.