Programmet för arbetsförmåga ökar partiellt arbetsföras deltagande på arbetsmarknaden

Statsminister  Sanna Marins regering har som mål att öka partiellt arbetsföras deltagande på arbetsmarknaden. Det program för arbetsförmåga som genomförs under ledning av arbets- och näringsministeriet bidrar till att målet uppnås. I programmet för arbetsförmåga ingår åtgärder som hänför sig till arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 

Arbets- och näringsministeriets åtgärder fokuserar på sysselsättning och förebyggande av förlängd arbetslöshet. Åtgärderna inriktas på att effektivisera servicen för partiellt arbetsföra arbetssökande samt på att främja att efterfrågan på arbetskraft riktas till partiellt arbetsföra. Social- och hälsovårdsministeriets åtgärder fokuserar på utveckling av tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga. 
 

Programmets åtgärder i bilden, innehållet på andra sidan

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Följ temat i sociala medier: #Arbete2030 och #Programmetförarbetsförmåga