Anbudsförfrågningar och begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som arbets- och näringsministeriet begärt och anbudsförfrågningar. Mer omfattande information om ministeriets anbudsförfrågningar finns på HILMA, annonseringskanalen för offentlig upphandling.