Hoppa till innehåll
Media

Att frigöra sig från rysk fossilenergi: Det är nödvändigt att utforma EU:s riktlinjer med eftertanke och på ett hållbart sätt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 12.07 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 14.29
Kolumn
Riku Huttunen

Europeiska rådet har fastställt att EU så snabbt som möjligt strävar efter att frigöra sig från beroendet av rysk energi. Dagsaktuella beslut är beslut om sanktioner och inriktning av handeln. På längre sikt styrs investeringarna bland annat av EU:s Fit for 55-paket. Under de närmaste veckorna kommer man att dra upp många långtgående riktlinjer för energipolitiken i Europa.

Sanktionerna måste skräddarsys noggrant

EU har konsekvent skärpt sina sanktioner mot Ryssland steg för steg under det fortsatta angreppet mot Ukraina. De sanktioner som redan riktades mot investeringar i Ryssland och finansbranschen hade en stark inverkan på energisektorn. Importförbudet för kol var den första mer omfattande sanktionen mot energiprodukter. Råolja och petroleumprodukter ska inkluderas i det sjätte sanktionspaketet. Oljesanktionerna är särskilt viktiga eftersom det är Rysslands främsta källa till exportinkomster.

Tanken med EU:s sanktioner mot Ryssland är naturligtvis att skada Ryssland mer än EU. Därför är till exempel övergångsperioder när det gäller förbud mot import av energiprodukter förståeliga. Ju mer kontrollerat övergången görs, desto mer bestående konsekvenser har den. Likaså är det viktigt att besluten fattas enhetligt på EU-nivå – effekten är i en helt annan klass än de nationella besluten och sanktionerna hör på ett naturligt sätt uttryckligen till EU:s behörighet.

Klimatpaketet bör strömlinjeformas

Samtidigt närmar sig Bryssel de avgörande skedena i förhandlingarna om förslagen i Fit for 55-klimatpaketet. När Europa strävar efter att frigöra sig från den ryska importerade energin skulle det vara klokt att samtidigt förtydliga mycket detaljerade förslag till rättsakter. På så sätt skulle vi skapa en mer förutsägbar investeringsmiljö för EU:s egen ren energi.

Ett exempel på förslag som har lämnats i gott syfte men som skapar felaktiga incitament är energieffektivitetsdirektivet. De energisparkrav som ingår i den behövs när fossila bränslen vanligtvis används. I ett land som Finland, där energiomställningen redan har kommit långt och elproduktionen är ren, kan dock sparkravet bromsa upp omställningen till väte och elbränslen och på så sätt bromsa minskningen av utsläppen.

Mycket liknande problem ingår i taxonomin för hållbar finansiering. Begränsande och onödigt detaljerade regler tär på incitamenten att investera i ren energi såsom kärnkraft och bioenergi.

REPowerEU – vad kan vi förvänta oss?

Efter att EU-ledarna dragit upp riktlinjer om att så snabbt som möjligt frigöra sig från den ryska energin har Europeiska kommissionen i sina slutsatser skyndsamt berett åtgärder under rubriken REPowerEU. Inom de närmaste dagarna kan man förvänta sig en helhet som hänför sig till energisparande, ren energi, diversifiering av energiimporten samt påskyndande av investeringar.

Man kommer dock knappast att komma på något helt nytt. Det är dock önskvärt att de åtgärder som påskyndar förändringen i så stor utsträckning som möjligt täcker alla rena energiformer och är teknikneutrala. EU:s gemensamma medel bör användas med eftertanke och så effektivt som möjligt. Det är också mycket motiverat att fästa uppmärksamhet vid snabbare tillstånd för investeringsprojekt – vanligen är det dock fråga om utmaningar i de nationella förfarandena.

Kommissionen har redan lagt fram ett förslag till utveckling av gemensamma gaslager och ska även möjliggöra gemensamma gasinköp för företag. Samtidigt överväger man att göra ändringar på elmarknaden på grund av prispressen.

När det gäller alla dessa initiativ är det viktigt att komma ihåg värdet av en fungerande energimarknad: prisreglering och andra restriktioner på marknaden kommer att bromsa investeringarna och på längre sikt bli dyra för konsumenterna. Att vara lugn och förutsägbar är en fördel när man talar om att utveckla marknaden.

Riku Huttunen är överdirektör vid arbets- och näringsministeriet och chef för energiavdelningen

Tillbaka till toppen