Hoppa till innehåll

EU-ministrarna diskuterar forskningens roll i coronaepidemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 8.52 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 14.48
Pressmeddelande

De ministrar som ansvarar för EU:s konkurrenskraft diskuterar vid sitt videomöte den 29 maj 2020 forskningens och innovationernas roll när det gäller att få ekonomin att återhämta sig efter coronaepidemin. De ministrar som ansvarar för rymdfrågor håller ett separat möte. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Coronaepidemin har allvarliga konsekvenser för EU:s ekonomi, företag och arbetsplatser.

– Forskning och innovationer spelar en viktig roll för EU:s återhämtning. Medlemsländerna och Europeiska kommissionen reagerade snabbt genast när coronaepidemin bröt ut genom att anvisa finansiering för forskning och innovationer till viktiga områden, såsom utvecklingen av vacciner. Detta är ett bra exempel på verksamhet på EU-nivå som har direkt praktisk betydelse, konstaterar statssekreterare Tiilikainen.

Vid rymdministrarnas inofficiella videokonferens förs en diskussion på politisk nivå om rymdlösningarnas samhälleliga verkningar. Ministrarna diskuterar utnyttjandet av EU:s rymddata och rymdtjänster inom hållbar tillväxt och som en del av återhämtningsåtgärderna.

Ministrarna går igenom följande synpunkter:

  • Forskningens och innovationernas betydelse i EU:s återhämtningsplan
  • FoU-investeringarnas roll i utvecklingen av framtidens arbetsplatser
  • Effekterna av coronakrisen på utvecklingen av det europeiska forskningsområdet (ERA)

Det inofficiella mötet för ministrarna ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Kroatien. Vid mötet fattas inga formella beslut.

Ytterligare upplysningar:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7195

Tillbaka till toppen