Hoppa till innehåll

EU:s ministrar med ansvar för integration diskuterar situationen för ukrainska flyktingar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.7.2022 11.02
Nyhet

Österrike har bjudit in EU-ländernas ministrar med ansvar för integration till en informell minister-konferens om integration av människor som flytt från Ukraina på grund av det ryska invasionskriget i EU-länderna. Ministrarna träffas i Wien den 28 juli.

Under mötet diskuteras god praxis för mottagande och integration av ukrainare som kommit till lan-det på grund av tillfälligt skydd samt å andra sidan utmaningar och hur man löser dem. Målet är att hitta metoder för att förbättra möjligheterna för personer som får tillfälligt skydd att bli en del av samhället i ankomstlandet. 

Vid mötet representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainens statssekreterare Ville Kopra.

I Finland har man strävat efter att främja integrationen av ukrainare bland annat genom att förbättra samarbetet mellan kommunerna och förläggningarna för att boendetjänster och andra tjänster ska kunna ordnas så smidigt som möjligt. Vid arbets- och näringsbyråerna har man anställt personer med kunskaper i ukrainska och ryska, och man har strävat efter att sänka tröskeln för att anställa arbets-tagare från Ukraina. 

Finlands mål är att göra det snabbare för dem som kommit till landet på grund av tillfälligt skydd att bli delaktiga i samhället, arbetslivet och tjänster riktade till medborgarna. 

Efter Rysslands invasion har 33 700 ukrainare ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Antalet personer som anländer till Finland före utgången av året beräknas stiga till 40 000–80 000.

Mer information:
Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 048 243
Miia Hannukkala, praktikant, arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 399

Tillbaka till toppen