Hoppa till innehåll
Media

Extern utvärdering av regeringens program för arbetsförmåga

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 14.54 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 16.30
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har startat ett forskningsprojekt för att utvärdera resultaten av regeringens program för arbetsförmåga. Utvärderingens slutrapport ska bli klar i maj 2023.

Arbets- och näringsministeriet har genomfört programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. 

Den externa utvärderingen är uppdelad på tre områden. Det första har att göra med hur programmets mål uppnåtts och det andra med samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Det tredje är en lägesbild om de partiellt arbetsföra i Finland utifrån statistiska uppgifter och tidigare utredningar.

Utvärderingen utförs av företaget Owal Group i samarbete med Stiftelsen för rehabilitering och Mikko Kesä Oy. 

Vad är programmet för arbetsförmåga?

Målet med programmet för arbetsförmåga var att finna lösningar på olika problem som har att göra med partiellt arbetsföra personers sysselsättning. Bland de partiellt arbetsföra utanför arbetslivet vill uppskattningsvis 65 000 arbeta och bedömer också att de är förmögna att arbeta.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde har åtgärderna fokuserat på att avveckla hinder för sysselsättning av partiellt arbetsföra och på att påskynda sysselsättningen. Arbets- och näringsministeriet har också tagit i bruk helt nya metoder för att främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra. Till exempel har staten grundat bolaget Jobbkanalen Ab och Kompetenscentret för sociala företag KSF.

Åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fokuserar på att utveckla tjänster som stöder arbets- och funktionsförmågan, på modeller för välfärdsområdenas kommande social- och hälsocentraler och på att stärka personalens kompetens.

Programmet för arbetsförmåga grundar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Mer information:

Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8073, [email protected]
Niina Kovanen, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 726, [email protected]
Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group Oy, tfn 050 530 4737, fö[email protected]
Jeremias Kortelainen, vd, Owal Group tfn 040 758 5893, fö[email protected]

Tillbaka till toppen