Hoppa till innehåll

Färdigställandet av integrationsredogörelsen skjuts upp till nästa vår

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 11.00
Pressmeddelande

Regeringens redogörelse om reformbehoven i fråga om främjandet av integration lämnas till riksdagen under våren nästa år. Det ursprungliga målet var före slutet av 2020. Remissbehandlingen av redogörelsen inleds i slutet av januari.

I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att utarbeta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse. 

I redogörelsen föreslås en reform av integrationspolitiken för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön för invandring och integration. Den svarar på de ställningstaganden som framförts i riksdagens revisionsutskotts betänkande. 

Redogörelsen har beretts tillsammans med centrala intressentgrupper. Beredningen samordnas av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information: 

Sari Haavisto, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7154, [email protected]
 

Tillbaka till toppen