Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hannu Mäkinen utreder modellen för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer

Arbets- och näringsministeriet
29.9.2020 14.17 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 16.11
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen.
Arbetsminister Tuula Haatainen.

Syftet med utredningen är att fastställa innehållet i Finlands modell för att sysselsätta partiellt arbetsföra personer samt hur verksamheten organiseras och finansieras. Målet är att förbättra möjligheterna för partiellt arbetsföra och andra personer i svår ställning att få arbete. Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen till utredare.

Regeringen beslutade vid höstens budgetförhandlingar om åtgärder för att bygga upp en modell för sysselsättning på övergångsarbetsmarknaden. Finlands modell ska byggas upp utifrån de goda erfarenheterna från Samhall i Sverige och resultaten av försöket med arbetsbanker.

– Vi måste kunna ta tillvara på alla människors kompetens på arbetsmarknaden på ett bättre sätt. Syftet med utredningen är att ta fram ett konkret handlingskoncept som gör det lättare för partiellt arbetsföra personer att få arbete, säger minister Haatainen.

Avsikten är att skapa fler arbetstillfällen där personen står i anställningsförhållande till en aktör på övergångsarbetsmarknaden. När förutsättningarna för sysselsättning förbättras övergår en viss andel av arbetstagarna till andra arbetsgivare. I modellen ingår också sådan utbildning och annat stöd som behövs för att personerna ska kunna övergå till den öppna arbetsmarknaden.

Utredaren Hannu Mäkinen samarbetar med olika ministerier och centrala intressegrupper. Utredaren bistås av ett sekretariat.

Utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2021.

Mer information:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 073, [email protected]

Tillbaka till toppen