Hoppa till innehåll

Kimmo Tiilikainen utnämnd till generaldirektör för Geologiska forskningscentralen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 13.59
Pressmeddelande

Kimmo Tiilikainen har utnämnts till generaldirektör för Geologiska forskningscentralen för en tid av fem år från och med den 1 juni 2021. Regeringen fattade beslut om utnämningen den 22 april 2021.

Tiilikainen har varit statssekreterare för näringsministern och jord- och skogsbruksministern sedan 2019 och statssekreterare för Centerns ministergrupp 2019. Dessförinnan har han flera gånger varit minister: bostads-, energi- och miljöminister åren 2017–2019, jordbruks- och miljöminister 2015–2017 och miljöminister 2007–2008. Han har dessutom varit riksdagsledamot 2003–2019. Han har också länge varit verksam som landsbygdsföretagare och som utbildningsplanerare vid Helsingfors universitet 1994–1995. Tiilikainen är agronomie- och forstmagister och forstmästare.

– Tiilikainen har sektorsövergripande ledarerfarenhet av de ministerier som ansvarar för miljö-, markanvändnings- och naturresursärenden samt geovetenskaper samt gedigen kännedom om samhälleligt beslutsfattande och verksamhetsprocesser och omfattande nätverk. De är de styrkor som behövs för att leda Geologiska forskningscentralen och genomförandet av den nya strategin, kommenterar överdirektör Ilona Lundström.

Geologiska forskningscentralen är ett forskningsinstitut som lyder under arbets- och näringsministeriet och som är verksamt i Finland och ute i världen. 

Uppgiften söktes av 19 personer.

Ytterligare information:
Ilona Lundström, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186


 

Tillbaka till toppen