Hoppa till innehåll

Lagförslag som minskar distributionsskyldigheten 2022 överlämnas till riksdagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 14.04
Pressmeddelande
Bensapistooli työnnettynä auton tankkausaukkoon

Den 25 maj 2022 lämnade statsrådet ett lagförslag till riksdagen med en lagändring som tillfälligt ska minska distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel 2022. Avsikten är att sänka priset på drivmedel.

Ändringen av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (distributionsskyldighetslagen) ska minska distributionsskyldigheten med 7,5 procentenheter i år. Distributionsskyldigheten blir då 12 procent år 2022. 

Dessutom lindras temporärt bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten. Enligt förslaget ska den överskjutande delen år 2022 kunna beaktas i sin helhet vid beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret.

Sänkningen beräknas påverka pumppriset på diesel med cirka 12 cent per liter. Ändringen beräknas också indirekt öka intäkterna från punktskatten på drivmedel med ca 75 miljoner euro 2022.

Den sänkning på 7,5 procentenheter som ministerarbetsgruppen för beredskap beslutat om för 2023 har skjutits fram och avgörs i en proposition som ges på hösten. Genom höstens proposition avgörs också hur utsläppsminskningar som inte genomförts 2022 och 2023 ska ersättas under de följande åren. Samtidigt höjs distributionsskyldigheten 2030 till 34 procent.

Den aktuella propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2022 och behandlas i samband med den. Lagen avses träda i kraft sommaren 2022. 

Lagen om distributionsskyldighet ålägger drivmedelsdistributörerna att årligen leverera en särskilt fastställd minimiandel förnybara bränslen till konsumtion. 

Ytterligare upplysningar: 
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067 och nicoleta.kaitazis(at)gov.fi
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059 och harri.haavisto(at)gov.fi
 

Tillbaka till toppen