Hoppa till innehåll

Minister Lintilä reser till Kanada och Förenta staterna för att främja ackumulatorindustrin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2020 16.19
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä besöker Kanada och Förenta staterna den 1–6 mars 2020. Målet är att främja finländska företags export och internationalisering inom gruv- och ackumulatorindustrin. Ackumulatorindustrin erbjuder stora internationella affärsmöjligheter eftersom elbilarna ökar behovet av ackumulatorer i framtiden.

– Klimatförändringen är en möjlighet för företagen att utveckla affärsverksamheten och nya lösningar som stöder ett klimatneutralt samhälle. Finland har många mineraler som behövs vid produktionen av ackumulatorer. Finlands andra trumfkort i konkurrensen är starka koncentrationer inom kemiindustrin, billig och utsläppssnål elenergi och en stabil verksamhetsmiljö, säger näringsminister Mika Lintilä.

Världens största gruvevenemang i Kanada

Minister Lintilä besöker världens största evenemang inom malmletnings- och gruvbranschen PDAC 2020 i Toronto 1–3 mars. Evenemanget arrangeras årligen. En grupp finländska teknik- och tjänsteföretag presenterar sig vid evenemanget.

I Toronto arrangeras därtill ett möte för gruvministrar med Kanadas naturresursminister Seamus O’Regan som värd. Minister Lintilä träffar även Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan och företag inom Kanadas ackumulatorkluster.

Kanada är en av de centrala aktörerna inom gruvbranschen: kanadensiska företag bedriver gruvdrift i hela världen, och en betydande del av finansieringen av malmletningen i världen kommer från Kanada. Kanadensarna är betydelsefulla samarbetspartner för de finländska teknik- och tjänsteföretagen samt forskningsorganisationer bland annat på grund av likadan berggrund.

Sjöfart, cleantech och ackumulatorindustrin behandlas i Förenta staterna

Besöket i Förenta staterna äger rum i delstaten Michigan den 4–6 mars 2020. Målet är att främja finländska företags export och internationalisering samt stärka forsknings- och utvecklingssamarbetet inom intelligent sjöfart, cleantech och ackumulatorindustrin.

Förenta staterna är Finlands viktigaste handelspartner utanför EU och ett centralt investeringsobjekt. Michigan å sin sida är ett betydande centrum för bilindustrin i Förenta staterna.

Minister Lintilä träffar bland annat delstaten Michigans guvernör Gretchen Whitmer och besöker tillsammans med en företagsdelegation amerikanska företag, såsom Ford och General Motors. Minister Lintilä och delstatsguvernören undertecknar ett samförståndsavtal mellan Finland och Michigan om samarbete inom cleantech.

Företag och organisationer som deltar i Team Finlands besök i Michigan är Aalto-universitetet, ICEYE, Naturresursinstitutet, LUT-universitetet, Merinova / Energy Vaasa, Prizztech, VTT och Wärtsilä.

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster. Nätverket erbjuder företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering och ordnar exportfrämjande internationella besök.

Ytterligare upplysningar:

Antti Siika-aho, minister Lintiläs specialmedarbetare, tfn 0295 047 228
Nina Alatalo, minister Lintiläs tjänstemannamedarbetare (internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4216
Riikka Astala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7057

Tillbaka till toppen