Hoppa till innehåll

Murto och Vanhanen utreder behov av ändringar i samarbetslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2018 12.24 | Publicerad på svenska 7.5.2018 kl. 9.42
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 4 maj 2018 direktör Katarina Murto och juris kandidat Rauno Vanhanen som utredare för att utreda hur lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen) fungerar. De ska också utarbeta ett förslag om behov av ändringar i samarbetslagen. Förslaget ska vara klart före utgången av november i år.

I sitt arbete bedömer Murto och Vanhanen vilken effekt den gällande samarbetslagen har haft på företagens sysselsättande verkan och huruvida denna kan främjas genom att utveckla lagstiftningen.

-Målet är att samarbetslagen ska motsvara arbetslivets och företagsverksamhetens behov på 2020-talet. Lagen har i offentligheten uppfattats som en uppsägningslag, och det är inte helt utan orsak. Nu söker vi nya verktyg för ett öppet, gott och utvecklande samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

Kärnfrågor i utredningen

I utredningen ska det tas ställning till i synnerhet följande frågor:

  • Är lagens tillämpningsområde och avgränsningarna av tillämpningsområdet ändamålsenliga?
  • Hurdana ärenden ska omfattas av samarbetsförfarandet och hurdana förfaringssätt bör tillämpas vid behandlingen av olika typer av ärenden?
  • Bör förhandlingar som gäller avslutande av anställningsförhållande fortfarande omfattas av samarbetslagen, eller bör de i stället omfattas av annan lagstiftning?

I fråga om förhandlingar som gäller avslutande av anställningsförhållande och andra förhandlingar ska det särskilt tas ställning till bl.a. personalens rätt att få information, till hur ändamålsenliga bestämmelserna om förfarandet vid samarbetsförhandlingar är och till hur modernt påföljdssystemet är.

I utredningen ingår också att utreda hur grunderna för uppsägning av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker fungerar och hur dessa förhåller sig till individbaserade uppsägningsgrunder.

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i april att behoven av ändringar i samarbetslagen ska utredas.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937

Tillbaka till toppen