Hoppa till innehåll

SMF-företagsbarometern: Tillväxten fortsätter, men investeringarna släpar efter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2019 9.01 | Publicerad på svenska 13.9.2019 kl. 10.14
Pressmeddelande

Andelen små och medelstora företag som minskar sina investeringar är större än andelen företag som ökar investeringarna. Förväntningarna på konjunkturutvecklingen och omsättningen för det egna företaget är positiva, men inte lika höga som förut. Uppgifterna framgår av den färska SMF-företagsbarometerundersökning som drygt 6 000 små och medelstora företagare deltog i. Barometerundersökningen har gjorts på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

SMF-företagens framgång baserar sig på deras förmåga att förnya sig

– Många företagare begrundar huruvida de ska våga anställa eller investera mitt i all den växande osäkerhet som vi omgärdas av. Därför är det viktigt att regeringen vid sin budgetmangling fattar beslut som stärker förtroendet för ekonomin och företagandet samt uppmuntrar till investeringar. Läget är mycket allvarligt om finländska företagare inte vågar investera så som barometerresultaten antyder, säger näringsminister Katri Kulmuni.

De SMF-företag som deltog i SMF-företagsbaromentern genomför olika reformer som gäller teknik, kompetens och affärsverksamhet och som stöder deras framgång.

– Det är glädjande att nästan 60 % av företagen har utbildat sin personal, en dryg fjärdedel har tagit i bruk ny teknik och en femtedel har infört nya affärsverksamhetsmodeller, konstaterar Kulmuni.

SMF-företagens omsättning förväntas öka, men förväntningarna är lägre

27 procent av SMF-företagen bedömer att konjunkturerna kommer att förbättras under de följande 12 månaderna och 17 procent befarar att de kommer att försämras. Förväntningarna är positiva, men inte lika höga som i fjol våras. Också omsättningen väntas öka ytterligare, trots att förväntningarna på tillväxten har minskat. 

Enligt SMF-företagens bedömning gäller de största utmaningarna  investeringarnas utveckling inom den närmaste tiden. Förväntningarna är klart negativa, och de fortsatte att sjunka. Saldotalet för investeringar visade minus inom alla andra branscher än industrin. 

– Tillväxten under de kommande åren kommer att äventyras om det här läget där investeringar inte görs fortsätter, säger chefsekonomen Mika Kuismanen från Företagarna i Finland.

Det uppstår färre nya arbetstillfällen hos SMF-företagen

En avtagande ekonomisk tillväxt och osäkerheten inför den kommande utvecklingen försämrar förväntningarna på utvecklingen av personalantalet kraftigare än tidigare: förväntningarna på personalutvecklingen är sämre än förväntningarna på den allmänna ekonomiska tillväxten.

– De små och medelstora företagen har också fortsättningsvis behov av att öka personalen, men det behövs ytterligare incitament för att sysselsättningsmålen ska kunna nås, säger Kuismanen. 

Antalet starkt tillväxtorienterade företag ökar inte

Antalet starkt tillväxtorienterade företag har inte förändrats på ett och ett halvt år, men jämfört med läget för ett par år sedan har antalet minskat. 

– Oroväckande är dessutom att antalet företag som uppger sig inte sträva efter tillväxt håller på att öka. Det verkar vara fråga om en trend, konstaterar Kuismanen.

Tillväxtorienterade företag har det största behovet av finansiering

Enligt barometern har tillgången på och villkoren för finansiering hållits på en rimlig nivå. Antalet företag som inte ansöker om finansiering, trots att de skulle ha behov av det, har ytterligare minskat.

Det som är positivt med avsikterna att ansöka om finansiering är tillväxtorienterade företags stora, och till och med något ökade, intresse för extern finansiering.

– Tillväxtorienterade företag har ett stort behov av finansiering, och ett av de vanligaste hindren för deras tillväxt är den bristande tillgången på finansiering. Finnvera lanserade under hösten en ny produkt på finansieringsmarknaden, nämligen SMF-borgen, i syfte att avhjälpa den svåraste flaskhalsen när det gäller tillgången på finansiering, dvs. bristen på säkerheter, berättar Finnveras affärsverksamhetsdirektör Juuso Heinilä.

Ytterligare upplysningar:

Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 044 058 1030, [email protected]
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 048 084, [email protected]
Mika Kuismanen, chefsekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 3560 705, [email protected]
Juuso Heinilä, affärsverksamhetsdirektör, Finnvera Abp. tfn 029 460 2576, [email protected]

Tillbaka till toppen