Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Effektivare nordiskt samarbete i konkurrensfrågor

Arbets- och näringsministeriet
20.4.2018 11.57 | Publicerad på svenska 26.4.2018 kl. 13.15
Pressmeddelande

Republikens president har den 20 april 2018 godkänt avtalet om samarbete i konkurrensfrågor mellan konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna och stadfäst lagen om det nordiska samarbetet i konkurrensfrågor och lagen om ändring av konkurrenslagen.

Samarbetsavtalet möjliggör ett mer omfattande administrativt samarbete mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna än tidigare. Det avtalsenliga samarbetet omfattar notifikationer om utredningar, informationsutbyte, begäranden om inhämtande av information och behörighet att företa inspektioner på uppdrag av en annan myndighet samt möjligheten att på begäran av en annan myndighet bistå denna vid en inspektion.

Lagen om det nordiska samarbetsavtalet och ändringarna av konkurrenslagen träder i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del. Avtalet träder i kraft på den 30:e dagen efter den dag då två ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument har deponerats av parterna. Finland kommer sannolikt att vara en av de två första deponenterna

Ytterligare upplysningar:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 7027
Iiro Ihanamäki, sakkunnig, ANM, tfn 029 504 7217

Tillbaka till toppen