Hoppa till innehåll

Programmet Artificiell intelligens 4.0 påskyndar digitaliseringen av affärsverksamheten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2020 11.28 | Publicerad på svenska 17.11.2020 kl. 16.08
Pressmeddelande

Programmet Artificiell intelligens 4.0 främjar utvecklingen och ibruktagandet av artificiell intelligens och annan digital teknik i företag. Programmet riktar sig till flera branscher inom industrin och servicesektorn. Programmets styrgrupp leds av Jussi Herlin, vice ordförande för Kone Abp:s styrelse.

– Genom programmet Artificiell intelligens 4.0 strävar Finland efter att stärka digitaliseringen och den ekonomiska tillväxten. Programmets kärna är att uppmuntra olika sektorer till samarbete, öka investeringarna i digitalisering och öka i synnerhet små och medelstora företags digitala färdigheter, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Satsningarna på utbildning kompletteras med satsningar på artificiell intelligens. Finland klarar sig genom att vi har så goda förutsättningar som möjligt för innovationer som producerar både ekonomisk och annan välfärd. I programmet Artificiell intelligens 4.0 eftersträvas hållbara innovationer och en digital samhällsomvandling, fortsätter minister Lintilä.

Programmet baserar sig på EU:s mål och Finlands strategi för artificiell intelligens

Programmet har till uppgift att utarbeta mål och åtgärder för att främja digitaliseringen i Finland. Särskild uppmärksamhet bör ägnas små och medelstora företag, ökade digitala investeringar och europeiskt samarbete.

Programmet främjar för sin del företagens och ekonomins återhämtning från coronapandemin. Också Europeiska kommissionen har lyft fram digitaliseringen som ett av de viktigaste sätten att skapa ny ekonomisk tillväxt.

Finland har 2017 bland de första EU-länderna skapat en strategi för artificiell intelligens, som det program som nu inleds baserar sig på. I programmet kombineras AI-tekniken med en stor mängd annan digital teknik, såsom sakernas internet, 3D-utskrift, robotik, kvantberäkningar samt virtuell och ökad verklighet.

Styrgruppen har en bred sammansättning av aktörer från olika sektorer

I programmets styrgrupp ingår representanter för myndigheter, företag och högskolor.

Ordförande:

Jussi Herlin, Kone Abp

Vice ordförande:
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:

Cristina Andersson, Airawise Oy
Milja Köpsi, Mimmit koodaa
Minna Lanz, Tammerfors universitet
Anni Ronkainen, Kesko Abp
Teemu Roos, Helsingfors universitet
Markku Räsänen, IQM Oy
Samuli Savo, StoraEnso Abp
Ville Miettinen, Varjo Oy
Eeva Raita, Futurice Oy
Moaffak Ahmed, Kasvuryhmä

Styrgruppens mandatperiod fortsätter till utgången av regeringsperioden.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Petri Räsänen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7287 (programmets sekretariat)

Tillbaka till toppen