Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår lagändringar för att förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft – Åtgärder genomförs under hela regeringsperioden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.56
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen

Enligt regeringens förslag den 17 december 2020 ska utlänningslagen ändras för att på ett effektivare sätt än i dag kunna förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft. Även offrens rättsliga ställning ska förbättras. Målet är att bidra till att avslöja arbetsrelaterat utnyttjande.

- I värsta fall talar vi om arbetskraftsexploatering. Med de här åtgärderna vill vi göra det svårare för utnyttjarna och skydda offren. Arbetet med de nya åtgärderna fortsätter under hela regeringsperioden. Och mer är det på kommande, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Enligt lagändringen kan uppehållstillstånd vägras om det finns grundad anledning att misstänka att en arbetsgivare eller uppdragsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet vid ansökan om uppehållstillstånd. Propositionen påverkar inte utlänningars möjligheter att få uppehållstillstånd för arbete hos andra arbetsgivare. På detta sätt får arbets- och näringsbyrån bättre möjligheter att avstå från att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare. 

- Till denna del förebygger en ökad kontroll utnyttjande och skyddar den finländska arbetsmarknaden mot illojal konkurrens. Senare kommer ministeriet också att ge arbets- och näringsbyråerna anvisningar om en mer konsekvent tillämpning av rekryteringsförbud. Jag vill att arbetsgivare som gjort sig skyldiga till utnyttjande inte ska få rekrytera från utlandet under en viss tid, säger Tuula Haatainen.

Offrets rättsliga ställning förbättras

Om det finns grundad anledning att misstänka att arbetsgivaren för en utlänning som arbetar med stöd av uppehållstillstånd på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat utlänningen, kan offret beviljas rätt att arbeta utan någon begränsning av bransch eller någon annan begränsning eller rätt att driva företagsverksamhet. På samma grund ska utlänningen ha rätt att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka nytt arbete eller för företagande.

- Att utnyttja utländsk arbetskraft är ett fenomen som inte går att avslöja så länge offren har en svag rättslig ställning. När vi stärker offrens rätt att arbeta i landet förbättrar vi myndigheternas förutsättningar att upptäcka och ingripa i detta allvarliga och motbjudande fenomen, säger Haatainen.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsövergripande arbetsgrupp lade redan i augusti fram förslag till åtgärder för att ändra lagstiftningen samt till andra åtgärder som godkändes vid höstens budgetförhandlingar. Regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen är en del av detta åtgärdspaket. Arbetsgruppen fortsätter arbetet och lägger fram ytterligare förslag. 

Ytterligare information
Olli Sorainen, regeringsråd, tfn 029 504 8022
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050574 1430
 

Tillbaka till toppen