Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår preciseringar i arbetstidslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 14.06
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 30 september 2021 en proposition som syftar till att göra det möjligt att genom ett riksomfattande arbets- eller tjänstekollektivavtal i större utsträckning än för närvarande avtala om organisering av den ordinarie arbetstiden i arbete som utförs endast tidvis under den arbetstid per dygn under vilken arbetstagaren ska vara beredd att arbeta. Sådant arbete utförs vanligen inom räddningsbranschen och den prehospitala akutsjukvården.

Genom ovan avsett kollektivavtal kan avtalas om både den ordinarie arbetstiden per dygn och den ordinarie arbetstiden per vecka så att arbetsskiftet kan vara 24 timmar och den ordinarie veckoarbetstiden får överstiga i genomsnitt 40 timmar per vecka.

Straffansvar för brott mot bestämmelsen om nödarbete preciseras

Regeringen föreslår dessutom att straffansvaret för brott mot bestämmelsen om nödarbete preciseras. En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de gränser som föreskrivs för nödarbete ska för arbetstidsförseelse dömas till böter. Enligt den gällande bestämmelsen är det straffbart att bryta mot bestämmelserna om maximiarbetstid och minimivilotid, genom vilka brott mot bestämmelsen om nödarbete redan nu kan ha blivit straffbart.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 


Ytterligare information:
Krista Turunen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7178
 

Tillbaka till toppen