Hoppa till innehåll
Media

Satu Mäkelä utsedd till överdirektör för NTM-centralen i Sydöstra Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 14.02
Pressmeddelande
Satu Mäkelä
Satu Mäkelä

Statsrådet har utsett direktör Satu Mäkelä till uppgiften som överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland för tiden 1.11.2022−31.12.2025.

Mäkelä har varit direktör för ansvarsområdet näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Sydöstra Finland sedan den 1 april 2012. På grund av att överdirektören vid NTM-centralen i Sydöstra Finland gått i pension har Mäkelä skött uppgiften som överdirektör som ställföreträdare enligt arbetsordningen sedan juni 2022.

Till uppgiften som överdirektör utses någon av närings-, trafik- och miljöcentralens direktörer för ett ansvarsområde för högst fem år i sänder, dock högst till dess att tjänsteförhållandet för viss tid upphör för den direktör för ett ansvarsområde som utses till uppgiften. Direktören sköter överdirektörens uppgift vid sidan av sin egen befattning. 

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet även av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna genomför också målen för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Team Finland-nätverket.

Ytterligare information:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4215

Tillbaka till toppen