Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utredningspersoner ska kartlägga systemet med utkomstskydd för dem som sysselsätter sig själva

Arbets- och näringsministeriet
27.6.2016 13.04
Pressmeddelande

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström utsåg den 23 juni 2016 utredningspersoner med uppdrag att kartlägga ändringsbehov i utkomstskyddet och försäkringssystemet för dem som sysselsätter sig själva.

Till utredningspersoner utsågs direktör Maria Löfgren från Akava och chefen för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén från Företagarna i Finland. Utredningspersonerna arbetar under mandattiden 15.8–14.12.2016.

Utifrån utredningsarbetet bereds sådana ändringar i systemet med utkomstskydd för arbetslösa som sporrar till självsysselsättning i form av huvud- och bisyssla, beaktas bättre än i nuläget olika former av arbete samt möjliggörs flexibla övergångar mellan företagande och lönearbete. Ett mål är till exempel att göra det smidigare än i nuläget för arbetslösa att börja med företagsverksamhet som bisyssla.

I utredningen granskas bland annat möjligheterna till utkomstskydd för dem som sysselsätter sig själva samt samtidig försäkring av arbete som utförs i egenskap av företagare och löntagare med tanke på arbetslöshet.

Utredningspersonerna har samråd förutom med de centrala myndigheterna även med arbetsmarknadsorganisationer och intresseorganisationer för dem som sysselsätter sig själva. Utredningspersonerna lägger fram sina förslag till ändringar av systemet med utkomstskydd för arbetslösa i sin rapport senast den 14 december 2016.

Ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet är att stärka konkurrenskraften genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande. Enligt Statistikcentralen har antalet ensamföretagare ökat med cirka 50 000 personer under de senaste 15 åren.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 029 504 9011

Jari Lindström spetsprojekt
Tillbaka till toppen