Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 10.42 | Publicerad på svenska 1.2.2021 kl. 15.54
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet utlyser 3 miljoner euro för handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Tillgängligt för verksamheten finns dessutom ett anslag på cirka 700 000 euro i budgeten för 2020. Understöd kan sökas under tiden 1 februari–26 mars 2021.

Målet med understödet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandrare genom att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna samt branschövergripande samarbete kring dessa. Med hjälp av understödet strävar man efter att utveckla ett riksomfattande nätverk med handlednings- och rådgivningstjänster, som i huvudsak består av landskapens centralorter. Syftet med nätverket är att genom kommun- och organisationssamarbete och flerkanalsverksamhet också svara på behoven hos de övriga kommunerna i regionerna.

Understödet ska stödja regeringsprogrammets mål att stärka, effektivisera och påskynda den aktiva integrationen av invandrare i det finländska samhället och förbättra kvaliteten, den förpliktande karaktären och effektiviteten i integrationstjänsterna.

Ansökningstiden löper ut den 26 mars 2021

Med understödet kan man stödja inledande av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare eller utveckling och etablering av redan befintliga handlednings- och rådgivningstjänster. Understödet används för nya projekt som startar eller utvecklar handlednings- och rådgivningsverksamheten under tiden 1 maj 2021–31 augusti 2022. De projekt som startade år 2020 och som ansöker om fortsatt verksamhet vid denna ansökningsomgång kan använda understödet under tiden 1 september 2021–31 augusti 2022.

Understöd kan sökas av landskapens centralorter samt av de samkommuner som enligt avtal handhar uppgifter som handlar om främjande av integration i regionens kommuner. Centralorterna ska tillsammans med regionens kommuner och andra aktörer ansöka om finansieringen. Av grundad anledning kan också någon annan än landskapets centralort vara understödstagare. I tätbebyggda områden eller av andra vägande skäl kan man också stödja flera tätortsområden i landskapet.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om fördelningen av understöden. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen den 1 februari 2021 till och med fredagen den 26 mars 2021.Finansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 26 mars 2021 före kl. 16.15. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett informationsevenemang om ansökan på nätet fredagen den 19 februari kl. 9–11. Vid informationsevenemanget besvaras frågor som gäller innehållet i utlysningen. Du kan ställa frågor per e-post t.o.m. den 12 februari 2021 på [email protected] och [email protected] I e-postens rubrikfält ska du skriva ”Frågor om utlysningen gällande handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare VN/765/2021”. Anmälan senast den 17 februari på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/AEFD36B01DB70217

Ytterligare information
Hanna-Maria Hyttinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 029 504 7203
 

Tillbaka till toppen