Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland vill i högre grad ha med företagen och de mänskliga rättigheterna på EU:s agenda

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
29.11.2019 11.38 | Publicerad på svenska 29.11.2019 kl. 11.45
Pressmeddelande

Målet med konferensen som arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ordnat är att på EU-nivå föra diskussionen framåt om hur företag bör beakta de mänskliga rättigheterna i både den egna verksamheten, affärspartnernas verksamhet och i sina leveranskedjor. Arbetsminister Timo Harakka öppnar och avslutar konferensen.

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ordnar konferensen Business and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action i Bryssel den 2 december 2019. Konferensen behandlar företag och mänskliga rättigheter med avseende på offentlig finansiering, lagstiftning och samarbete med länder som har en svag förvaltning.

- Företagsansvar har blivit allt viktigare för både medborgare, konsumenter, beslutsfattare och företagen själva, säger Harakka.

- Storföretagen verkar globalt varför enbart nationella åtgärder inte räcker till. Därför har vi säkerställt att ansvar förblir ett centralt tema även under Finlands EU-ordförandeskap. Vi hoppas att konferensen fungerar som ett startskott för ett företagsansvar som omfattar hela EU, säger arbetsminister Timo Harakka.

Ministerierna publicerar som avslutning på konferensen dokumentet Agenda for Action. Dokumentet innehåller konkreta förslag på hur EU bör främja företagsansvaret.

Huvudtalare vid evenemanget är professor John Ruggie, som har utvecklat FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. I konferensen deltar även utrikesministeriets politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori.

- Med tanke på de mänskliga rättigheterna är det viktigt att man på ett inkluderande sätt diskuterar EU:s nya verksamhetsinriktning tillsammans med representanter för företag, fackföreningsrörelsen och civilsamhället, säger Johanna Sumuvuori.

Konferensdeltagarna representerar företag, civilsamhället, arbetsmarknadsorganisationer, EU och internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen ILO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Det förväntas 230 deltagare till konferensen. Konferensen är fullbokad men innehållet kan följas via nätet: https://vimeo.com/event/17845 och på Twitter: #EU2019FI #BizHumanRights #Agenda4Action 

Ytterligare upplysningar:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 751 5496
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 028, [email protected]
Alva Bruun, utvecklingspolitisk rådgivare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 112, [email protected]
Kent Wilska, handelsråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 522, [email protected]

Tillbaka till toppen