Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM tecknar aktier i Baltic Connector Oy åren 2016 och 2017

Arbets- och näringsministeriet
15.12.2016 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 15 december 2016 att befullmäktiga arbets- och näringsministeriet att för statens räkning teckna akter i Baltic Connector Oy och att höja Baltic Connector Oy:s aktiekapital med 14 miljoner euro både 2016 och 2017.

Höjningen av bolagets eget kapital betalas med det anslag på 28 miljoner euro som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2016. Med finansieringen täcks en del av den nationella medfinansieringen av projektet för byggande av förbindelseledningen Balticconnector mellan Finland och Estland.

I augusti beviljade Europeiska kommissionen Baltic Connector Oy:s och Elering AS:s projekt Balticconnector 187,5 miljoner euron i investeringsstöd från energisektorns finansiella instrument, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). EU:s medfinansiering täcker 75 procent av gasledningens totala investeringskostnader på 250 miljoner euro.

Finska statens andel av projektets totala kostnader är 30 miljoner euro, av vilka två miljoner euro beviljades redan i den fjärde tilläggsbudgeten för 2015.

Balticconnector är en dubbelriktad gasledning som förenar naturgasnätet i Finland med naturgasnäten i de baltiska länderna. Den byggs i form av en förbindelseledning på 150 kilometer: en sträcka på 22 kilometer mellan Sjundeå och Ingå består av en ledning på land, en sträcka på 78 kilometer mellan Ingå och Paldiski av en submarin ledning och de sista 54 kilometrarna av en ledning på land i Estland. Projektet planeras vara färdigt före utgången av 2019.

Ytterligare upplysningar:
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen