Hoppa till innehåll

Representanter för arbets- och näringsministeriet och arbetsmarknadens organisationer diskuterade ändring av arbetsavtalslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2018 11.19
Pressmeddelande

Den 31 oktober 2018 hölls ett möte i Helsingfors för att diskutera motiveringen till ändringar av bestämmelserna om uppsägning på grunder som har samband med arbetstagarens person. Vid mötet fattades inga beslut, utan diskussionerna med organisationerna fortsätter fredagen den 2 november 2018 som en del i beredningen av regeringens proposition.

En fråga som diskuterades särskilt vid mötet var på vilket sätt antalet anställda hos arbetsgivaren ska inverka vid den helhetsbedömning som gäller uppsägningsgrunden och på vilket sätt dessa omständigheter ska framgå av propositionens motivering.

I mötet deltog representanter för Akava, Finlands näringsliv, Kommunarbetsgivarna, FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Företagarna i Finland, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.

Mötet var en fortsättning på det förslag som regeringen presenterade för arbetstagarorganisationerna den 25 oktober 2018. Regeringen vill genom en ändring av arbetsavtalslagen säkerställa att små arbetsgivares särskilda omständigheter ska beaktas i tillräcklig utsträckning vid bedömningen av grunderna för uppsägning som har samband med arbetstagarens person. Målet är att sänka små företags tröskel att anställa. I propositionen fastställs inte längre någon företagsstorlek.

Regeringen har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen i början av november 2018.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, tfn 0295 048 937
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 049 001

Tillbaka till toppen