Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: IT-branschen växer med fart, men varifrån ska den få arbetskraft?

Arbets- och näringsministeriet
25.10.2017 13.05
Pressmeddelande
Kuva: Opa Latvala

IT-branschen och branschen teknisk konsultverksamhet växer med fart. I synnerhet exporten växer snabbt. Omsättningen i företagen i branscherna växte under åren 2013–2015 med nästan en tredjedel och tillväxten är fortfarande stark. Den största delen av personalen i branscherna är högt utbildad. Branscherna kännetecknas av att de kräver arbetstagare med hög expertis, och det är också ett bekymmer inom branscherna att få arbetskraften att räcka till.

Dessa uppgifter framgår av den branschrapport om IT-branschen och teknisk konsultverksamhet hösten 2017 som arbets- och näringsministeriets branschtjänst publicerade i Helsingfors den 25 oktober 2017. Samtidigt publicerades också en branschbarometer om företagstjänster.

– IT-branschen och den tekniska konsultverksamheten stöder sig i stor grad på hög expertis, forskning och breda nätverk. För att arbeten och organisationer som kräver hög expertis ska kunna fungera framgångsrikt i Finland även i fortsättningen, måste man i vårt land satsa starkt på forskning och utbildning inom dessa branscher, säger branschchef Timo Metsä-Tokila.

Tillväxttakten inom IT-branschen och den tekniska konsultverksamheten har i fråga om personalstyrkan varit mycket snabb. Antalet anställda har ökat med nästan sex procent under de senaste åren. Branscherna har en betydande inverkan på sysselsättningen. I slutet av 2015 arbetade över 80 000 personer inom de båda branscherna. De delbranscher som sysselsätter flest är dataprogrammering och maskin- och processplanering.

Företagen rapporterar allt mer om problem med att hitta kunnig arbetskraft. Båda branscherna kräver högt utbildad arbetskraft, och man är tvungen att rekrytera också från utlandet.

Av IT-branschens företag och personal är över hälften koncentrerade till Nyland och huvudstadsregionen, eftersom tillgången till kunnig arbetskraft är bäst där. Koncentrationer av företag inom teknisk konsultverksamhet finns också i Birkaland och Norra Österbotten.

Om bristen på kunnig arbetskraft förvärras ytterligare är man rädd för att den kan bli ett hinder för tillväxt i enskilda företag, speciellt inom IT-branschen. I synnerhet i Egentliga Finland, där bil- och marinindustrin rekryterar kraftigt, bör man utveckla nya metoder för att hitta kunnig arbetskraft. 

Publikationsserien Branschrapporter sammanställer material från olika källor till branschspecifika paket med grundläggande information. Dessa innehåller experters synpunkter, som kan användas som ett hjälpmedel för beslutsfattandet inom SMF-företag.

Den rapport om IT-branschen och teknisk konsultverksamhet som nu publicerats är den första av fem branschrapporter som arbets- och näringsministeriets branschtjänst avser publicera under de närmaste månaderna. En branschrapport om gruvbranschen kommer att publiceras 31.10, en branschrapport om social- och hälsobranschen 16.11, en branschrapport om förnybar energi 23.11 och en branschrapport om turism i början av 2018.

Webcasting kan följas direkt kl. 13.00–15.00
branschrapport om IT-branschen och teknisk konsultverksamhet
branschbarometer om företagstjänster

Ytterligare upplysningar:
Timo Metsä-Tokila, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi, tfn 040 750 2442
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn(at)tem.fi, tfn 029 506 3681

Tillbaka till toppen