Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Undersökning: Arbetsprövning är en viktig och välfungerande arbets- och näringstjänst

Arbets- och näringsministeriet
13.3.2019 11.35
Pressmeddelande

Enligt en undersökning som arbets- och näringsministeriet beställt är arbetsprövning hu-vudsakligen en välfungerande och kostnadseffektiv tjänst som bör ingå i arbets- och nä-ringstjänsternas tjänsteutbud även i fortsättningen.

Enligt undersökningen var arbetsprövning i regel en positiv erfarenhet för dem som deltog. Arbetsuppgifterna och handledningen för deltagarna i arbetsprövning ansågs stort sett vara bra. Merparten av deltagarna ansåg att prövning var en tjänst som lämpade sig för deras situation. 

– Enligt undersökningen är arbetsprövning som tjänst huvudsakligen fungerande och en stor del av deltagarna var nöjda. Även arbetsgivare upplever att arbetsprövning är till nytta, konstaterar överdirektör Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet.

Undersökningen visade att arbetsprövning är ett fungerande sätt att hjälpa i synnerhet unga personer som saknar utbildning att söka sig till studier och därigenom in i arbetslivet. Speciellt i fråga om ungdomar som sökte sin karriärinriktning avslutades jobbsökningen med studier klart oftare än i referensgruppen.  

Kostnaderna för arbetsprövning är tämligen låga och dess nytta för den offentliga ekonomin och samhället i övrigt överstiger klart kostnaderna. Enligt undersökningen är arbetsprövning en kostnadseffektiv tjänst och det lönar sig att fortsätta med den även framöver.  

Rekryteringsprövningen visade sig vara effektiv

I undersökningen utreddes också hur rekryteringsprövningen, som var i bruk 2017–2018, fungeerade. Vid rekryteringsprövning arbetar den arbetssökande hos en arbetsgivare i högst en månad. Om personen blev anställd, drogs perioden av från prövotiden.

Rekryteringsprövningen visade sig ha positiva effekter, eftersom merparten av perioderna med rekryteringsprövning ledde till anställning. Rekryteringsprövningen var dock en tjänst som användes endast i mycket liten grad. Enligt forskarlaget finns det behov av en liknande tjänst även i framtiden, men de förmåner som betalas under tiden för tjänsten bör ses över.

Det lönar sig att utveckla denna kostnadseffektiva tjänst

I forskningsrapporten ingår sammanlagt 17 utvecklingsförslag som gäller servicesystemet, serviceprocessen, rutinerna och rekryteringsprövningen.  Arbetsprövningen bör i högre grad kombineras med andra tjänster, studier och utveckling av språkkunskaperna.

Enligt undersökningen bör möjligheten att missbruka arbetsprövning tas på allvar. De sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna vill ha tydligare anvisningar om tillvägagångssätt i problemfall. Dessutom önskar de mer systematisk övervakning av och kontakt med kunder som deltar i arbetsprövning. Ett konkret utvecklingsförslag är att det utses personer som ansvarar för arbetsprövning vid varje arbets- och näringsbyrå.

– Genom tätare kontakt och bättre tillgänglighet kan man snabbt ta itu med eventuella problem. Utöver den som deltar i arbetsprövning kan även den som ordnar arbetsprövningen behöva stöd, påpekar Mikko Valtakari, sakkunnig från Konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Utvecklingsbehov som gäller arbetsprövning kommer att bedömas vid ministeriet under våren. 

Bakgrund

I den av arbets- och näringsministeriet beställda undersökningen, som MDI Public Oy genomförde, granskades arbetsprövning som sysselsättningsfrämjande service och utvärderades dess funktion och effekter. För undersökningen samlades i omfattande grad erfarenheter av kunder som deltagit i arbetsprövning, av sådana sakkunniga vid arbets- och näringsbyråer som hänvisade kunder till arbetsprövning och av organisationer som erbjuder platser för arbetsprövning. Undersökningen berörde nästan 8 000 personer som deltagit i arbets- och rekryteringsprövning, 600 anställda vid arbets- och näringsbyråer och 1 500 platser för arbetsprövning. 

Ytterligare upplysningar

Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7982
Joni Rehunen, sakkunnig, ANM, tfn 029 504 7394 
Mikko Valtakari, sakkunnig, MDI, [email protected], tfn 040 569 1568

Tillbaka till toppen