Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Sysselsättningsgraden ökar, men andelen långtidsarbetslösa är rekordstor

Arbets- och näringsministeriet
28.10.2016 10.09 | Publicerad på svenska 28.10.2016 kl. 15.08
Pressmeddelande

Sysselsättningsgraden ökar i år och nästa år. Ungdomsarbetslösheten håller på att minska, men antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 27 oktober 2016.

 – Finlands ekonomi har vänt till långsam tillväxt och en liten vändning till det bättre har också skett på arbetsmarknaden. Jag är särskilt glad över att antalet unga arbetslösa minskar snabbt. Det återstår dock utmaningar, särskilt när det gäller att åtgärda långtidsarbetslösheten, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

I sysselsättningsprognosen bedöms det att sysselsättningen ökar med cirka 14 000 personer år 2016 och med cirka 16 000 personer år 2017. Till ökningen av sysselsättningen bidrar en kraftig ökning av deltidsarbetet. Sysselsättningen bedöms öka i synnerhet inom byggverksamhet och i servicebranscherna.

Enligt prognosen stiger sysselsättningsgraden till 68,7 procent i år, och nästa år till och med till 69,2 procent. Arbetslöshetsgraden i sin tur bedöms sjuka till 8,9 procent i år och till 8,7 procent nästa år.

Antalet arbetslösa arbetssökande håller på att minska, och minskningen förutspås fortsätta de följande åren. Det uppskattas att det år 2016 kommer att finnas sammanlagt 350 000 arbetslösa arbetssökande och 337 000 år 2017.

Ungdomsarbetslösheten håller på att minska. Antalet arbetslösa som är yngre än 25 år förutspås minska med två tusen i år och med tre tusen nästa år jämfört med i år. År 2015 fanns det sammanlagt 47 000 unga arbetslösa som var under 25 år gamla.

Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka i år. Det förväntas att ökningen planar ut nästa år, men att den inte vänder till en tydlig minskning. Införandet av pensionsstöd av engångsnatur för äldre personer år 2017 kommer att minska antalet långtidsarbetslösa och antalet
rbetslösa en gång.

I Finland har andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa aldrig varit så stor som nu, över 35 procent. Andelen långtidsarbetslösa fortsätter enligt prognosen att öka under de kommande åren. Enligt prognosen finns det i år 125 000 långtidsarbetslösa, dvs. 16 000 fler än i fjol.

Det kan också skönjas svaga tecken på att arbetsmarknaden blir effektivare. Allt fler jobb tillsätts inom kortare tid än en månad.

Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos baserar sig på strukturell tidsserieanalys, där förutom arbetslöshetsstatistik och politisk information även utnyttjas finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt (på finska) www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8084

Tillbaka till toppen