Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 9.03
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 229 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 66 300, vilket är 25 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 88 600, dvs. 17 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 27 600. I januari–november avslutades i genomsnitt 69,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,7 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 50 200 nya lediga jobb, dvs. 4 300 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 96 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av november deltog 132 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 700 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 16 000 permitterade, vilket är 4 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 800, vilket är 2 000 färre än i november i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 38 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 168 000, vilket är 22 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050
 

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via Toimiala Online

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

 

Tillbaka till toppen