Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ingen halvtidsrapport från den arbetsgrupp som reformerar företagsstöden – slutrapport lämnas 28.2.2018

Arbets- och näringsministeriet
15.12.2017 11.36
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som statsrådet tillsatte i september för att dryfta en reform av företagsstöden lämnar inte någon halvtidsrapport den 15 december 2017 utan endast en slutrapport den 28 februari 2018.

I enlighet med sitt uppdrag publicerar arbetsgruppen den 15 december emellertid det material som den har då och i fortsättningen det material som gruppen har behandlat vid sina möten. Materialet finns tillgängligt på nätet i statsrådets tjänst för projektinformation.

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en färdplan för en reform av företagsstöden. Färdplanen ska vara en gemensamt godkänd långsiktig plan för att utveckla företagsstödsystemet i en sådan riktning att det blir tydligare, bättre främjar förnyelse och produktivitet i företagen samt blir mer kostnadseffektivt med tanke på statsfinanserna, samtidigt som målen i energi- och klimatstrategin beaktas.

Sedan början av november har riksdagsledamoten Mauri Pekkarinen varit ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen. Näringsminister Mika Lintilä var ordförande för gruppen när den tillsattes, men han bad om att bli befriad från uppdraget med motiveringen att det eventuellt kan uppstå jävssituationer, eftersom han är den minister som svarar för statens ägarstyrning.

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 541 9645

Tillbaka till toppen