Fennovoimas MKB-program 2008

Fennovoima har 30.1.2008 tillställt arbets- och näringsministeriet ett MKB-program om bedömning av miljökonsekvenserna av ett kärnkraftverksprojekt.

Utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

MKB-programmet är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemangen för bedömningsförfarandet. Programmet omfattar också en beskrivning av det aktuella tillståndet hos miljön i det område som enligt bedömning kommer att påverkas av projektet.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi