Fennovoimas MKB-program 2013

Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang kring bedömningsförfarandet.

Fennovoima Ab lämnade in ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av ett nytt kraftverksalternativ den 17 september 2013. Utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi