Fennovoimas MKB-program 2013

Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang kring bedömningsförfarandet.

Fennovoima Ab lämnade in ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av ett nytt kraftverksalternativ i september 2013.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)gov.fi