Behandling av Fennovoima Ab:s ansökan om komplettering av principbeslutet 2014

I Mars 2014 inlämnade Fennovoima Ab en ansökan om komplettering av principbeslutet från 2010. Avsikten är att kraftverket ska uppföras i Pyhäjoki.

Statsrådet utfärdade ett principbeslut med anledning av ansökan i september 2014.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)gov.fi