Ta kontakt

Arbets- och näringsministeriet samordnar det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn.

Sekretariat

Laura Eiro, programledare, ITS Finland
Marko Forsblom, verksamhetsledare, ITS Finland
Saara Reinimäki, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet
Johanna Särkijärvi, trafikråd, arbets- och näringsministeriet

Styrgrupp

Tillväxtprogrammet förs framåt genom samarbete mellan

  • arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet
  • städerna Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda
  • Business Finland, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
  • Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket
  • Lantmäteriverket
  • Sitra
  • Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse
  • Tavastlands förbund (tillväxtkorridor)
  • ITS Finland ry
  • näringslivet.