Tillstånd och tillsynstjänst

Behandling av personuppgifter

Tillstånd och tillsynstjänsten är en helhet som fungerar med offentliga medel och enligt principen med en enda kontaktpunkt. Genom tjänsten kan det sökas tillstånd som olika myndigheter ansvarar för, göras anmälningar och följas med behandlingssituationen för dem via en enda övergripande vy. 

Med hjälp av användarregistret förvaltas uppgifter om de användare som hanterat ärenden i tjänsten. 
Personuppgifter behandlas och sparas för följande ändamål:

 • identifiering av användare i samband med inloggning till tjänsten
 • ärendehantering med de myndigheter som medverkar i tjänsten
 • utredning av eventuella funktionsfel i tjänsten samt datasäkerhetshot och brott mot datasäkerheten
 • meddelande till användare om nämnda situationer eller användning av tjänsten
 • uppföljning av tjänstens analys.

Användaruppgifterna samlas in av användarna själva i samband med registreringen. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med tjänsten Tillstånd och tillsyn?

Följande personuppgifter sparas i tjänstens användarregister:

 • Personbeteckning
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Utöver användaruppgifter sparas uppgifter från Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem (YTJ) och uppgifter som användaren själv förvaltar i anknytning till företaget eller företagsverksamheten. 

Från tjänsten kan kunden själv radera uppgifter som inte har sänts. Uppgifter om inledda ansökningar kan Kunden inte radera. Producenten av tjänsten raderar personuppgifterna i ansökan från tjänsten senast inom sex (6) månader från det att behandlingen av den ärendehanteringshelhet där ansökan ingår har upphört. Kunden kan dessutom kräva att personuppgifterna korrigeras eller raderas ur tjänsten.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Personuppgifter och övriga uppgifter i Tjänsten överlåts till den myndighet som fattar beslut i ärendet som användaren inlett.

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Ytterligare uppgifter om behandlingen av personuppgifter i Tillstånds- och tillsynstjänsten ger Päivi Tommila (fornamn. [email protected])

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.