Vilka är målen för tillväxtprogrammet?

Transportsektorn är en av de branscher som är utsatt för stora förändringar som pådrivs av flera megatrender samtidigt. En del av de pådrivande faktorerna baserar sig på de utmaningar som klimatförändringen och den ökande trafiken medför, en del på de möjligheter som digitaliseringen och tekniken medför.

Förändringarna syns i stor omfattning inom hela sektorn och oberoende av färdmedel: inom person- och varutransporterna, inom industrin och tjänsterna och såväl på landsbygden som i städerna.

I och med digitaliseringen och andra centrala pådrivare av förändring utvecklas även lagstiftningen, affärsmodellerna och kundernas behov. 

Uppskattningsvis cirka 35 000 företag är verksamma inom transportsektorn i Finland, och sektorn sysselsätter cirka 200 000 personer. Den globala marknaden inom sektorn erbjuder en enorm tillväxtpotential. I och med den tekniska omvälvningen har sektorn blivit ett försöksfält för nya tjänstemodeller där även finländska företag har utmärkta möjligheter att skapa och testa nya tjänstemodeller och etablera sig på den internationella marknaden. Exempelvis marknaden för MaaS (mobilitet som tjänst) förutspås växa till över 1 000 miljarder dollar före 2030.

Transportsektorns utmaningar och möjligheter är generellt så omfattande att ingen enskild aktör klarar av att ensam bemöta dem. Det behövs brett samarbete och ekosystembaserat tänkande. Det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn uppmanar aktörerna inom den privata och den offentliga sektorn till ännu tätare samarbete än tidigare.


Målbild för transportsektorn

  1. En växande bransch, där det i framtiden finns flera företagsdrivna ekosystem som siktar på internationell tillväxt.
  2. En källa för och en användare av mångsidig och högkvalitativ forskning samt uppfinningar och innovationer som forskningen ger upphov till.
  3. En fördomsfri pionjärmarknad för användarorienterade pilotförsök med ny teknik och nya tjänster.
  4. En miljö som drar till sig plattformar för testning och pilotförsök samt placeringar och investeringar.
  5. En dynamisk verksamhetsmiljö för uppstartsföretag inom branschen och en pålitlig samarbetspartner för företag med etablerad affärsverksamhet som siktar på internationell tillväxt.
  6. Ett aktivt och proaktivt tillämpningsområde för ny teknik, såsom blockkedjor, maskininlärning, artificiell intelligens, automatisering, stordata osv.
  7. Ett internationellt känt och erkänt typexempel på smarta och hållbara transporter och innovativa lösningar.