Hoppa till innehåll
Media

Säsongsarbetares möjligheter att byta arbetsgivare underlättas

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 10.29
Pressmeddelande 73/2021

Migrationsverket har infört en ny prestation som underlättar säsongsarbetares möjligheter att byta arbetsgivare när de befinner sig i Finland. Ändringen av förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer grundar sig på ändringen av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning. Både den lagändring som gäller säsongsarbete och ändringen av Migrationsverkets avgiftsförordning träder i kraft den 17 juni 2021.

Behandlingsavgifterna för alla ansökningar som lämnas in till Migrationsverket fastställs årligen genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Den avgiftsförordning som utfärdats för i år ändras så att det till den fogas en ny prestation där arbetstagaren ansöker om att en ny arbetsgivare läggs till i arbetstagarens gällande tillstånd för säsongsarbete och om Migrationsverkets intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till tillståndet för säsongsarbete. För att lägga till en ny arbetsgivare och för intyg om utvidgad rätt att arbeta tas det ut en avgift på 65 euro när ansökan lämnas in elektroniskt. Om ansökan lämnas in på papper, är avgiften 165 euro.

Migrationsverket kan på ansökan lägga till en ny arbetsgivare i ett giltigt tillstånd för säsongsarbete, om arbetsgivaren förbinder sig till de anställningsvillkor och villkor för boende som anges i lagen om säsongsarbete.

Bakgrunden till ändringen av lagen om säsongsarbete är en riktlinje i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilken säsongsarbetares möjligheter att byta arbetsgivare ska förbättras. Enligt regeringsprogrammet ska man också beakta förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft i utvecklingen av arbetskraftsinvandringen.

Ytterligare information:
Kirta Sandström
, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 604, [email protected] (Migrationsverkets avgiftsförordning)
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022, [email protected] (lagen om säsongsarbete)

Tillbaka till toppen