Hoppa till innehåll
Media

AI Forum 2018: Artificiell intelligens kan stärka Europas konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2018 10.41
Pressmeddelande

Vid konferensen AI Forum 2018 är huvudfrågan hur artificiell intelligens (AI) kan stärka Europas konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Den internationella konferensen hålls den 8–9 oktober 2018 i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli i Esbo. Konferensens program och talare har nu publicerats på adressen aiforum2018.fi.

Konferensen samlar europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI till diskussion om framtiden för AI i Europa. Värdar för konferensen är näringsminister Mika Lintilä, Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel. Närmare 200 deltagare väntas till konferensen, som är för inbjudna gäster. 

– AI är en väsentlig framgångsfaktor i framtiden i såväl Finland som övriga Europa. EU utformar för närvarande gemensamma mål i fråga om AI, och vid konferensen AI Forum 2018 tar deltagarna ställning till hurdana målen bör vara. Finland främjar aktivt insatser som gäller AI, och vi vill göra vårt kunnande synligt på EU-nivå, säger näringsminister Mika Lintilä. 

Paneldiskussioner med fokus på Europas styrkor

Konferensens huvuddag, den 9 oktober, inleds med paneldiskussioner på temat Europas strategi för tillämpning av AI. Paneldeltagarna diskuterar hur Europas styrkor skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom diskuteras frågan hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. 

Redan bekräftade paneldeltagare är Jyrki Katainen, vice ordförande för Europeiska kommissionen; Jim Hagemann Snabe, styrelseordförande i bolagen Siemens och A.P. Moller - Maersk, vice styrelseordförande i Allianz och ledamot i styrelsen för Världsekonomiskt forum; Loubna Bouarfa, grundare av och vd för dataanalysföetaget OKRA Technologies; Jacques Bughin, direktör för McKinsey Global Institute, Robert Gentz, grundare av Zalando samt David Wallerstein, Chief Exploration Officer av Tencent. 

Paneldiskussionerna leds av Ann Mettler, direktör för European Political Strategy Centre. Diskussionerna kan följas i direktsändning på webben. Konferensen är på engelska.

Även kompetens, etik och forskning på programmet

På konferensprogrammet står även diskussioner i mindre grupper, där deltagarna utbyter synpunkter på artificiell intelligens. Ämnen som diskuteras är bland annat kompetensutveckling, algoritmers transparens, forskning i AI, den offentliga sektorns roll samt etik. Dessutom har ministrarna och företagsledarna möten om AI och konkurrenskraft under konferensen.

Redan bekräftade ledare för dessa diskussioner och möten är Barry O’Sullivan, professor vid University College Cork; Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet; Jim Dratwa, ledare för gruppen European Group on Ethics in Science and New Technologies vid Europeiska kommissionen; Mika Vehviläinen, vd för Cargotec; Nicolas Miailhe, grundare av och direktör för The Future Society; Cyrus Hodes, rådgivare till Förenade arabemiratens minister för artificiell intelligens; Samuel Kaski, direktör för forskningscentret Finnish Center for Artificial Intelligence samt Sari Baldauf, ledamot i styrelserna för Daimler AG och Nokia. Dessa diskussioner sänds inte på webben.

AI Forum 2018 inverkar på beredningen i EU

Den politiska ledningen för nästan 20 länder i Europa eller närområdet är representerade på konferensen. I konferensen deltar gruppen High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, som utnämndes av Europeiska kommissionen i juni och vars uppgift är att stödja beredningen av EU:s strategi för artificiell intelligens. Gruppen leds av Pekka Ala-Pietilä, som också är ordförande för Finlands program för artificiell intelligens. Representanter för kommissionens initiativ Digitizing European Industry deltar också i konferensen. 

De möjligheter som AI medför ska beaktas i Europeiska kommissionens nya femårsplan och i EU:s budgetram för 2021–2027. Vid beredningen av dessa kommer man att dra nytta av de diskussioner som förts vid konferensen AI Forum 2018. Initiativet till konferensen togs av minister Lintilä, och konferensen stöder också förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap.

Konferensen ordnas som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen. Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Teknologiindustrin har också deltagit i arrangemangen. I sociala medier kan man följa diskussionen under hashtaggen #aiforum2018.

Ytterligare upplysningar:

Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, tfn 029 504 8267 (deltagande av ministrar)
Nina Alatalo, specialsakkunnig, tfn 029 504 7171 (Samarbete med EU)
Maikki Sipinen, sakkunnig, tfn 029 504 7013 (Innehåll och talare av konferensen)
Jussi Nissilä, utvecklingschef, tfn 029 504 7052 (Finlands programmet för artificiell intelligens) 

Tillbaka till toppen