Hoppa till innehåll

Aktia Bank och Sparbanksgruppen blir förmedlande banker i EU-finansierat garantiprogram för SMF-företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2017 14.01 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 14.38
Pressmeddelande

Aktia Bank och Sparbanksgruppen undertecknade den 8 december 2017 ett avtal med Europeiska investeringsfonden för att bli förmedlande banker i ett garantiprogram som syftar till att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag.

Programmet ingår i EU:s SMF-initiativ (SME Initiative) och innebär att det via förmedlande banker ska kanaliseras nya lån för cirka 400 miljoner euro till finländska innovativa tillväxtföretag före utgången av 2020.

De banker som var först med att ansluta sig till programmet, OP Gruppen, Oma Sparbank och Nordea, undertecknade sina avtal i början av 2017. Aktia Bank och Sparbanksgruppen kompletterar nu garantiprogrammet med en andel om sammanlagt 50 miljoner euro, vilket betyder att hela finansieringsportföljen om 400 miljoner euro nu kan användas för att bevilja finansiering till små och medelstora företag. Av summan har 150 miljoner euro redan använts för lån till små och medelstora företag.

– SMF-initiativet är ett lysande exempel på samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsfonden, Europeiska investeringsbanken och finska staten. Det förbättrar finländska SMF-företags möjligheter att få marknadsmässig finansiering och bidrar därmed till att skapa arbete och tillväxt i Finland, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Att SMF-initiativet kommit igång så snabbt är ett tydligt tecken på att det på marknaden har funnits en genuin efterfrågan på ett sådant här nytt instrument. Under det gångna halvåret har vi fått till stånd mycket bra resultat genom programmet. Bankerna har varit mycket aktiva med att bevilja finansiering. Det är fint att även Aktia Bank och Sparbanksgruppen nu ansluter sig till programmet, fortsätter Lintilä.

– Små och medelstora företag, och i synnerhet tillväxtföretag, behöver så marknadsmässig finansiering som möjligt. Av just denna anledning har bankerna en nyckelroll i SMF-initiativet. Det är viktigt att den privata sektorn är med även i företagens mest riskfyllda projekt. 

– Tillgången till finansiering för SMF-företag i Finland är tämligen bra. Läget är dock annorlunda för snabbt växande företag som satsar på en internationell marknad. SMF-initiativet är inriktat på just dessa företag, som har haft svårare att få finansiering. Det möjliggör finansiering till tillväxtföretag som representerar just den del av ekonomin där det föds innovationer, förnyelse och mervärde, påminner minister Lintilä.

Ytterligare upplysningar:

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 409 4457

Tillbaka till toppen