Hoppa till innehåll

Det regionala transportstödet fortsätter och stödnivån höjs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.20
Pressmeddelande

Transportstödsystemet fortsätter fram till utgången av 2019. Förordningen tillämpas på transporter år 2018 eller 2019. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 22 november 2018.

I statsbudgeten för 2018 har det reserverats ett anslag på 5 miljoner euro för beviljande av regionalt transportstöd. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till statsbudget för 2019 har det föreslagits att anslaget för regionalt transportstöd höjs till 6 miljoner euro. På grund av höjningen av anslaget föreslås det att stödnivåerna för transportstöd höjs i fråga om transportkostnader år 2019. De högre stödnivåerna kan också tillämpas i fråga om transportkostnader år 2018, inom ramen för tillgängligt anslag.

Transportstöd beviljas små och medelstora företag med verksamhet i glest bebyggda områden, dvs. östra och norra Finland samt den ekonomiska regionen Saarijärvi–Viitasaari, för långa varutransporter. Syftet med transportstödsystemet är att sänka de extra kostnader som medförs av de långa transportsträckorna för produkter bearbetade av företag i avlägsna och glesbebyggda områden och därigenom förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet och öka företagsverksamheten i dessa områden.

Avsikten är att förordningen träder i kraft den 1 december 2018.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Ojala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 3506

Tillbaka till toppen