Hoppa till innehåll
Media

Regionernas utvecklingsutsikter positiva i hela Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2017 9.00
Pressmeddelande

De olika regionerna i Finland bedömde i mars att de positiva ekonomiska utsikterna förbättras yt-terligare. I regionernas bedömningar skedde en vändning till det bättre för ett år sedan. Nu har den positiva utvecklingen nått ut till nästan alla regioner. En tillväxtmotor är den starka utveckling-en i exportindustrin vid sydvästra kusten.

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna våren 2017 är NTM-centralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamt bildade uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas områden. Bedömningarna i denna översikt har gjorts i mars 2017.

De bästa utvecklingsutsikterna finns i Egentliga Finland, som nu kallas för område med en positiv strukturomvandling. De nya rekryteringsbehoven hos bilfabriken i Nystad uppgår till över tusen personer och arbetskraft söks landet runt. Inom marinindustrin fortsätter skeppsbygganden att växa kraftigt. Dessutom har det öppnats nya möjligheter inom planering och utveckling.

Även Kajanaland och Mellersta Finland berättar att tillväxtutsikterna är positiva. I Kajanaregionen är bakgrunden till de förbättrade förväntningarna de positiva tecknen inom gruvindustrin och investeringarna i bioekonomi. I Äänekoski byggs en fabrik för bioprodukter som stärkt Mellersta Finlands ekonomi. Förutom bioekonomin har i synnerhet teknologiindustrin och IKT fått ett uppsving i Mellersta Finland.  

Det finns stora förväntningar inom turismen. Speciellt Lapplandsturismen växer i snabb takt. Utsikterna för handeln är fortfarande försiktiga och strukturomvandlingen i sektorn fortsätter. Konsumenternas ökade förtroende inger dock tillit på tillväxt i sektorn. Uppsvinget inom byggverksamheten syns som en positiv faktor speciellt i landskapscentra.

Arbetslösheten har vänt nedåt och regionerna bedömer att den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsätter inom den närmaste framtiden. Även långtidsarbetslösheten har vänt nedåt i de flesta regionerna. En ökad efterfrågan på arbetskraft samt arbetskraftens åldrande ökar utmaningarna i fråga om tillgång på arbetskraft. Rekryteringsproblemen har börjat öka i många regioner. Det finns redan ett stort behov av yrkesmänniskor inom metallbranschen.

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna sammanfattar två gånger om året NTM-centralernas och andra regionutvecklares uppfattningar om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas områden.

Översikten offentliggörs vid seminariet om de regionala utvecklingsutsikterna 2017 i Kajana. Du kan följa NTM-centralen i Kajanalands direkta webbsändning från mötet den 11 april 2017 kl. 9–11.00 på adressen https://www.youtube.com/user/ELYkeskuskanava/ (klicka på länken för den påbörjade livesändningen). Rapporten för våren 2017 och en videoinspelning av offentliggörandet finns efter den 11 april på webben på adressen www.temtoimialapalvelu.fi. (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen