Hoppa till innehåll

Smarta städer temat för minister Lintiläs Team Finland-besök till Australien och Nya Zealand

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2018 15.04
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä gör ett Team Finland-besök till Auckland och Wellington i Nya Zealand och till Sydney, Melbourne och Newcastle i Australien 26.2–3.3.2018. Den företagsdelegation som deltar i resan består huvudsakligen av företag som utvecklat koncept för smarta städer och lösningar som omvandlar avfall till energi. Syftet med resan är att främja finländska företags export, utveckla redan befintliga samarbetsrelationer och öppna dörrar för nya partnerskap.

I Nya Zealand träffar minister Lintilä landets forsknings-, vetenskaps-, innovations-, energi- och naturresursminister Megan Woods och diskuterar med stadsledningen i Auckland. I Australien träffar ministern bl.a. finansministern för delstaten Victoria, Tim Pallas, samt ministern med ansvar för handel, investeringar, innovationer, digital ekonomin och små företag, Philip Dalidakis, chefen för den regionala förvaltningen för Stor-Sydney, chefskommissionär Lucy Turnbull, verkställande direktören för industrins arbetsgivarorganisation i Australien (Australian Industry Group), Innes Willox, samt borgmästarna i städerna Melbourne och Ballarat.

Minister Lintilä deltar dessutom i evenemanger New Zealand–Finland och Australia–Finland Innovation Forum on Better Cities i Auckland och Sydney, där företagen får tillfälle att marknadsföra sitt kunnande och knyta nya partnerskap. Evenemanget i Australien arrangeras redan det fjärde året i rad.

Forskningssamarbetet och det vetenskapliga samarbetet mellan Nya Zealand och Finland är livligt. Värdet av Finlands varuexport till Nya Zealand var sammanlagt 71 miljoner euro år 2016. Nya Zealands betydelse för Finlands samhällsekonomi är dock klart större än vad man skulle kunna tro på basis av handelsstatistiken, eftersom många finländska företag verkar i Nya Zealand genom sina dotterbolag i Australien.

Finland har betydande ekonomiska intressen i Australien. Australiens samhällsekonomi har vuxit oavbrutet i 26 års tid och den växande befolkningen och urbaniseringen inbegriper betydande intressen för finländska företag. I landet verkar knappa 40 finländska dotterföretag och cirka 200 företag genom sina representanter. Värdet av Finlands varuexport till Australien är drygt 400 miljoner euro. Också exporten av tjänster till landet växer snabbt och dess värde är cirka 250 miljoner euro.

Hälsobranschen, forskningen, smarta infrastrukturer, avfallshanteringen och från avfall till energi-helheten, turismen samt försvarsmaterielbranschen är några av spetsprojekten för det finländska exportfrämjandet i Nya Zealand och Australien.

Följande företag och aktörer deltar i resan: CS Control Software Oy, Exel Composites, JTA Connection Oy, Nokia, Outotec, Patria, Quuppa Oy, VTT och Wirepas Oy.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, ANM, tfn 046 923 2584

Tillbaka till toppen