Hoppa till innehåll

Yrkesbarometern: Bristen på arbetskraft har ökat – stor regional variation inom olika yrkesgrupper

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2017 9.00
Pressmeddelande

Den färskaste yrkesbarometern visar att antalet yrken inom vilka det rådet brist på arbetskraft har ökat sedan våren och förra året. Överutbudet på arbetskraft har samtidigt minskat. När det gäller bristen på arbetskraft och överutbudet på arbetskraft syns stora regional variationer inom olika yrkesgrupper.

På riksnivån klassificerades i augusti-september 32 yrken som sådana yrken inom vilka det råder brist på arbetskraft. Vissa yrken inom social- och hälsovården samt byggnadssektorn toppar fortfarande listan över bristyrken.

Enligt bedömningen förekom det nu överutbud endast inom 42 yrken, medan överutbud hade ett år tidigare förekommit inom cirka 60 yrken. Alltför många arbetssökande finns det endast inom yrkesgruppen kontorssekreterare. Överutbudet är näst störst inom grupperna sekreterare för ledningen och avdelningssekreterare, medan inredningsplanerare är en ny yrkeskategori på topp 15-listan.

Uppgifterna ovan baserar sig på den bedömning av hur efterfrågan och utbudet inom cirka 200 yrken möts inom den närmaste framtiden som arbets- och näringsministeriet gjort i augusti-september.

Bristen på arbetskraft är inte särskilt stor inom något av yrkena

Fastän bristen på arbetskraft på vissa enskilda yrkens nivå är större än tidigare, är bristen på arbetskraft inte särskilt stor inom någon yrkesgrupp, när läget betraktas på hela landets nivå. 

Inte ett enda av de studerade 200 yrkena har definierats som ett yrke inom vilket bristen på arbetskraft är stor. Läget har förändrats jämfört med exempelvis läget för några år sedan då det rådde stor brist på läkare och försäljningsrepresentanter i nästan hela landet, påpekar konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala vid arbets- och näringsministeriet.

Bristen på arbetskraft är fortfarande störst inom grupperna överläkare och specialistläkare. Högt upp på listan finns också andra yrken inom social- och hälsovården, men också allt fler yrken inom byggbranschen. Också inom metallindustrin håller bristen på arbetskraft att bli allmännare.

Läget inom olika yrken varierar regionvis

I fråga om många yrken varierar prognoserna om arbetsmarknadsläget klart från region till region. Typiska yrken av detta slag är exempelvis byggnadselmontör och lastbilschaufför, som båda är yrken inom vilka det rådet brist på arbetskraft i Nyland och Norra Österbotten, men ett överutbud i t.ex. Kajanaland.

Överutbudet på arbetskraft inom olika yrken är störst i Mellersta Finland och i Birkaland. I Mellersta Finland definierades till och med 85 av de studerade 200 yrkena som överutbudsyrken, medan antalet yrken inom vilka det råder brist på arbetskraft är högst i Nyland och Egentliga Finland.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier publiceras på våren 2018. De senaste bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen www.ammattibarometri.fi

Ytterligare upplysningar:

Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8450

Tillbaka till toppen