Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Yrkesbarometern: Allt fler yrken lider brist på arbetskraft

Arbets- och näringsministeriet
28.3.2019 8.55
Pressmeddelande

I början av 2019 råder det brist på arbetskraft i 54 yrken. Ett år tidigare hade 39 yrken brist på arbetskraft. För två år sedan bedömdes endast 24 yrken av de sammanlagt drygt 200 som ingick i granskningen lida av arbetskraftsbrist. Antalet yrken där det råder överutbud av arbetskraft har på motsvarande sätt minskat.

Nu råder det överutbud av arbetskraft endast inom 21 yrken, medan antalet för ett år sedan var 29. Minskningen är dock inte lika stor som tidigare. Uppgifterna finns i arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer som utgavs den 28 mars 2019, och som baserar sig på arbets- och näringsbyråernas uppskattningar.

Arbetskraftsbrist blir vanligare i yrken inom servicebranschen

Enligt yrkesbarometern råder det stor brist på kompetent arbetskraft i yrkena logopeder samt kontors- och hotellstädare. Det har skett förändringar i topplistan över yrken med arbetskraftsbrist. På listan finns nu endast ett yrke inom byggverksamhet: arbetsledare inom byggverksamhet. För ett år sedan rådde det stor brist på arbetsledare inom byggverksamhet. På topp 15-listan fanns också byggnadsingenjörer, betongarbetare och armerare.

Antalet yrken inom hälso- och socialsektorn på topp 15-listan över branscher med arbetskraftsbrist ökar igen. Hälften av yrkena med arbetskraftsbrist på topplistan finns nu inom hälso- och socialsektorn. Utöver logopeder råder det också brist på bl.a. över- och specialistläkare samt allmänläkare. Arbets- och näringsbyråerna bedömer läget den närmaste framtiden så att rekryteringsbehoven kommer att öka inom yrkena städare, restaurangarbetare, hemvårdare, hembiträden, byggnadsmålare och anläggningsmaskinförare.

Överutbud av arbetskraft inom sekreterararbete och kreativa branscher

Topp 15-listan över yrken med överutbud av arbetskraft har inte förändrats mycket. Överutbud av arbetskraft finns fortfarande i fråga om kontorssekreterare. Nya yrken på topp 15-listan över yrken med överutbud är produkt- och modedesigners, bibliotekspersonal samt skolgångsbiträden.

I branscher med överutbud finns många yrken inom kreativt arbete, bl.a. produktdesigners samt yrken inom kommersiell och allmän kommunikation. Läget har förändrats för möbel- och maskinsnickare, som länge fanns på topplistan över yrken med överutbud. Det uppskattas att efterfrågan och utbud på arbetskraft nu är balanserad inom dessa branscher.

I flera yrken har bristen på arbetskraft ökat tydligt på två år. Även om arbetsmarknadsläget inom ett yrke är balanserat på riksomfattande nivå, varierar situationen stort enligt region. Proportionellt sett finns det flest yrken med arbetskraftsbrist i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Det finns flest yrken med överutbud av arbetskraft i Norra Karelen, Mellersta Finland och Birkaland. Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier publiceras hösten 2019.

Bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen www.ammattibarometri.fi

Där finns arbets- och näringsbyråernas uppskattningar om arbetsmarknadsutsikterna till och med på nivån för ekonomiska regioner.

Ytterligare upplysningar:

Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8450, mika.tuomaala(at)tem.fi

Tillbaka till toppen