Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ansökan om nätverkssamarbete mellan regioner pågår

Arbets- och näringsministeriet
10.3.2021 17.21 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 8.43
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har öppnat ansökan om finansiering för att stärka regionernas och kommunernas tematiska nätverkssamarbete och tillväxtzoner. Sökande kan vara kommuner, samkommuner, utvecklingsorganisationer, läroanstalter, organisationer eller LEADER-grupper. För samarbetet mellan regionerna har det reserverats sammanlagt 7 miljoner euro för 2021–2023. 

Syftet med ansökan är att förnya verksamhetsmodellerna för nätverk för regional utveckling och stärka det överregionala samarbetet kring centrala teman inom regionutvecklingen. Syftet är dessutom att stärka olika stora regioners, kommuners och många olika slags aktörers deltagande i nätverkssamarbetet, den strategiska utvecklingen av tillväxtzonerna och deras förmåga att utveckla dem.

Det finns två ansökningsobjekt:

  1. Temanätverk: Tematiska nätverk som består av flera regioner, städer eller kommuner kan lämna in en ansökan om utveckling av ett nationellt betydande tema som är motiverat med tanke på regionutvecklingen. Nätverken har som mål att stärka regionernas och kommunernas attraktivitet och livskraft. Syftet med de nätverksprojekt som genomförs med det separata anslag som reserverats för regionstäderna är i synnerhet att stärka regionstädernas utbildnings-, teknologi- och innovationsverksamhet. 
  2. Tillväxtzoner: Tillväxtzoner som består av flera regioner, städer eller kommuner kan lämna in en ansökan om utveckling av en regionalt och nationellt motiverad zon. Syftet med tillväxtzonerna som länkar samman olika centrum är att bilda större marknads- och samarbetsområden som lockar företag och internationella investeringar och som erbjuder möjligheter att främja lösningar som är hållbara med tanke på klimatet och miljön.


Stödet till temanätverken och tillväxtzonerna är en del av genomförandet av statsminister Marins regerings regionutvecklingsbeslut, den nationella stadsstrategin och regionstadsprogrammet. Verksamheten finansieras med anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) och åtgärderna ska vara förenliga med det.

Ansökan sker i två faser

Ansökan genomförs i två faser. I den första fasen ordnas en idéefterlysning där de kompakta förslagen till temanätverk och tillväxtzoner lämnas in till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 15.4.2021 kl. 16.15.

I den andra fasen ordnas den egentliga ansökan där de kompakta ansökningarna lämnas in till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 2.6.2021 kl. 16.15.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett webbinarium om idéefterlysningen för de sökande, medverkande organisationer och centrala nationella partner 20.4.2021 kl. 12.30–16.00. Närmare information om webbinariet publiceras senare på ministeriets webbplats.

Arbets- och näringsministeriet gör det slutliga urvalet bland ansökningarna och beslutar om finansieringen i juni 2021.

Ytterligare information:
Petra Stenfors, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7282

Tillbaka till toppen