Hoppa till innehåll

Antti Neimala ny avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2018 13.39
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde den 5 juli 2018 juris kandidat, vicehäradshövding Antti Neimala till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och fungerande marknader för tiden 13.8.2018–12.8.2023.

Neimala har bred och god kännedom om närings- och arbetspolitiken som helhet, god kännedom om arbete inom organisationer och inom statsrådet, utmärkt kännedom om de politiska processer och lagstiftningsprocesser som anknyter till uppgiften, kännedom om olika förvaltningsområden och nätverk samt god internationell erfarenhet. Han har varit verksam i olika ledningsuppgifter i cirka 20 år.

För närvarande är Antti Neimala överdirektör och konsumentombudsman vid Konkurrens- och konsumentverket. Han har varit direktör och vice vd vid Företagarna i Finland under åren 2001–2004, 2007–2009 och 2012–2017. Han har också varit EU-representant vid Företagarna i Finland, projektdirektör vid handels- och industriministeriet och specialmedarbetare vid statsrådets kansli. Neimala avlade juris kandidatexamen 1989 och beviljades titeln vicehäradshövding 1990.

Avdelningschefen har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten vid avdelningen, så att de uppgifter som hör till avdelningen utförs på ett sätt som ger resultat och främjar samverkan. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och fungerande marknader ansvarar för arbetspolitiken, att arbets- och nyttighetsmarknaden fungerar och de näringspolitiska frågor som hänför sig till dessa samt för utvecklingen av den lagstiftning som gäller företagens verksamhetsmiljö. Avdelningens grundläggande uppgift är att knyta samman arbetspolitiken och näringspolitiken till en helhet som stöder tillväxten och sysselsättningen. Avdelningen har också uppgifter som anknyter till främjandet av integrationen av invandrare.

Tjänsten söktes av 23 personer.

Ytterligare upplysningar:
Kari Klemm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3523

Tillbaka till toppen