Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp som bereder regleringen av satellitdata har tillsatts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 13.18
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda bestämmelser om mottagande, distribution och användning av satellitdata. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.3–31.12.2021.

I och med att den finländska rymdsektorn växer har det uppstått frågor som för närvarande inte omfattas av lagstiftningen i Finland. Dessa är mottagning, användning och distribution av data från den fjärranalys som finska satelliter producerar samt användning av markstationer i Finland för mottagning och distribution av data. Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma behovet av nationell lagstiftning i dessa frågor. Den lämnar sitt betänkande i form av en regeringsproposition. 

Ordförande för arbetsgruppen är ledande sakkunnig Maija Lönnqvist från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbetsgruppens ordförande, [email protected], tfn 029 504 7105
Heidi Pennanen, arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 504 7211
 

Tillbaka till toppen